Ons verhaal

In de zomervakantie van 2015 is Utagai opgericht om een leuke en leerzame omgeving te creëeren waar mensen van alle leeftijden zichzelf kunnen ontwikkelen door middel van karate, een oude Okinaanse vorm van zelfverdediging.

We gebruiken moderne trainingsmethoden waar traditionele methoden achterhaald zijn, maar we trainen in de geest van de meesters van welleer: karate is een echte krijgskunst.

De dojo is gestart door een groepje zwarte banders wiens dojo stopte. Het eerste jaar hebben we van De Schulp onze thuisbasis gemaakt. Een jaar later kregen we de kans om een deel van de lessen naar het Sport & Wellness Center Assen te verplaatsen. Eindelijk weer trainen in een zaal met een zachte vloer en bokszakken!

2020! 5 jarig bestaan van de dojo! Tijd voor een lustrum-feest… Maar helaas, dit is ook het jaar van Corona. De eerste golf heeft de dojo hard getroffen. We hebben geen ledenwerving kunnen doen maar er was natuurlijk wel het gewone ledenverloop. Daarbovenop is een aantal leden gestopt, indirect, door Corona. Maar gelukkig hebben we er met zijn allen de schouders onder weten te zetten en het hoofd boven water gehouden. Weer of geen weer we trainden buiten zoveel als toegestaan was, de contributie is tijdelijk stop gezet, en we hebben puur gedraait op donaties.

De effecten van de eerste golf zijn nog erg voelbaar. De effecten van de tweede golf staan voor de deur. En 2021 zal een moeilijk jaar worden. Sport & Wellness Center Assen is door ledenterugloop noodgedwongen verkocht, dus we zullen op een nieuwe locatie trainen. Waar is nog niet bekend.

Instructeur

Ik ben Sander Knol, een karatenerd met een passie voor alles wat met krijgskunst te maken heeft. In het bijzonder krijgskunst als beschermende kracht voor wat goed en mooi is in de wereld. Kinderen die te maken krijgen pesten, hulpverleners die te maken krijgen met geweld, agenten en militaren die door middel van krijgskunst ons veilig houden.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

Hoe meer goede mensen zichzelf kunnen verdedigen, fysiek, verbaal, en rationeel, hoe mooier zij de wereld kunnen maken.